de klantinteractielaag
Onze definitie
Elke vorm van klantcontact waarbij klant en organisatie
met elkaar communiceren
en naar elkaar reageren.
van klantinteractie

Philippe is binnen Dialog Group verantwoordelijk voor business development, innovatie en consultancy. Zowel intern als extern. Samen met zijn team heeft hij de visie van Dialog Group op het gebied van klantinteractie gevormd. Verder is Philippe verantwoordelijk voor het portfolio van Dialog Group en de oplossingen die Dialog Group via haar technologiepartners aanbiedt.

De interactie die je als organisatie met een klant hebt, is vaak versplinterd over verschillende kanalen, systemen, processen en afdelingen.
Hoe zorg je ervoor - ondanks alle interne factoren – dat alle digitale klantinteracties toch persoonlijk zijn en frictieloos verlopen?


De klantinteractielaag
Cruciaal voor een optimale klantbeleving

Het antwoord is binnen handbereik. Organisaties dienen op een centrale plaats de regie aan te brengen over alle systemen, processen en afdelingen die met klantinteractie te maken hebben. Slaag je er in om dit allemaal goed met elkaar te laten samenwerken en te laten aansluiten op alle kanalen waarop je klanten in contact komen met je organisatie, dan heb je een stevige basis om binnen de klantreizen een optimale klantbeleving te bereiken.

In de praktijk zie ik dat veel organisaties moeite hebben om dit goed georganiseerd te krijgen. Complexe IT-processen, verkeerd of onvoldoende gebruik van data en neuzen die niet dezelfde kant op staan. Deze factoren zorgen voor onnodige drempels en staan een goede klantreis in de weg.
Je kunt de klantinteractielaag zien als een luchtverkeersleider die meerdere vluchten (of meerdere vliegtuigen in de lucht) tegelijk moet begeleiden. Alle klantinteracties moeten in goede banen worden geleid.


De klantinteractielaag is een manier om alle interacties tussen klanten en medewerkers beter te organiseren, inclusief de daarvoor benodigde systemen en processen. Het is geen tastbaar product dat wij leveren. Het is een manier van werken waarbij onze specialisten je kunnen helpen met het verbinden van de systemen en afdelingen binnen de organisatie.

WAT IS EEN KLANTINTERACTIELAAG?

VOOR IT
lagere kosten door end-to-end digitale processen

VOOR MARKETING 
& INNOVATIE
hogere conversie en beter engagement door meer personalisatie in klantinteractie.

VOOR BUSINESS
snellere doorlooptijden en frictieloze klantreizen

Ontevreden klanten door lange wachttijden, niet-gepersonaliseerde informatie en teveel handmatige handelingen.

HERKENBARE UITDAGINGEN IN KLANTINTERActie

OORZAKEN BIJ BEDRIJVEN

Onvoldoende afstemming tussen
Business, IT en Data

DE KLANTINTERACTIELAAg

Een customer engagement hub met centraal ownership, regie en inzicht in klantinteracties

Klanten
voor het leven

Snellere processen, pro-actieve communicatie, tevreden medewerkers en loyale klanten

3.

Grotere organisaties bestaan uit meerdere afdelingen en maken gebruik van veel systemen en processen. Daar is niks mis mee, zolang je er als organisatie regie over voert en onderlinge integraties realiseert. Systemen moeten medewerkers en klanten ondersteunen. Niet andersom. Om de regie terug te krijgen of te behouden kun je een klantinteractielaag aan je organisatie toevoegen.1 & 2

Een e-mailadres wijziging door een klant lijkt een eenvoudige aanpassing, maar aan de achterkant beginnen allerlei motoren te draaien. De IT-afdeling wil de data veilig opslaan, de marketingafdeling wil de data gebruiken om real-time een geautomatiseerde, maar toch gepersonaliseerde reactie terug te geven en de klantenservice wil altijd beschikken over de meest actuele gegevens. Iedere afdeling heeft eigen doeleinden en daardoor ontstaat er versplintering.


4.

De klantinteractielaag brengt alle systemen en processen bij elkaar die invloed hebben op de interactie met je klant. Zo kun je real-time relevante ervaringen bieden aan je klant, worden je bedrijfsprocessen efficiënter, verlaag je je kosten en krijg je grip op jouw klantinteractie.
MEER WETEN?
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP

Heb je vragen over de klantinteractielaag of wil je weten hoe je binnen jouw organisatie de klantinteractielaag ingericht krijgt?
Zoek dan de interactie op voor een virtuele koffie:

Philippe Van Nieuwenborgh
Manager Business Development, Consultancy en IT

 Mobiel:  +31 06 346 58 509


Sommige functionaliteiten binnen de klantinteractielaag zijn onmisbaar wanneer je de interactie met jouw klant digitaal en persoonlijk wilt maken. Hieronder noem ik de competentiegebieden die je binnen de klantinteractielaag in de vorm van een customer engagement hub met elkaar kunt verbinden:

  • Data kwaliteit, integratie & transformatie
  • Omnichannel interactie (design & delivery)
  • Workflow, automation & orchestratie
  • Digital identity services
  • Archivering & presentatie
Op deze competentiegebieden hebben wij sinds de jaren ’90 expertise opgebouwd. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en toepassen, zodat we organisaties optimaal kunnen adviseren over customer experience management en de implementatie daarvan. Op deze manier werken wij samen met onze opdrachtgevers aan duurzame klantrelaties.

5 COMPETENTIEGEBIEDEN 
BINNEN DE KLANTINTERACTIELAAG

de klantinteractielaag

Philippe is binnen Dialog Group verantwoordelijk voor business development, innovatie en consultancy. Zowel intern als extern. Samen met zijn team heeft hij de visie van Dialog Group op het gebied van klantinteractie gevormd. Verder is Philippe verantwoordelijk voor het portfolio van Dialog Group en de oplossingen die Dialog Group via haar technologiepartners aanbiedt.

Elke vorm van klantcontact waarbij klant en organisatie met elkaar communiceren
en naar elkaar reageren.
van klantinteractie
Onze definitie

Het antwoord is binnen handbereik. Organisaties dienen op een centrale plaats de regie aan te brengen over alle systemen, processen en afdelingen die met klantinteractie te maken hebben. Slaag je er in om dit allemaal goed met elkaar te laten samenwerken en te laten aansluiten op alle kanalen waarop je klanten in contact komen met je organisatie, dan heb je een stevige basis om binnen de klantreizen een optimale klantbeleving te bereiken.

In de praktijk zie ik dat veel organisaties moeite hebben om dit goed georganiseerd te krijgen. Complexe IT-processen, verkeerd of onvoldoende gebruik van data en neuzen die niet dezelfde kant op staan. Deze factoren zorgen voor onnodige drempels en staan een goede klantreis in de weg.

De interactie die je als organisatie met een klant hebt, is vaak versplinterd over verschillende kanalen, systemen, processen en afdelingen.
Hoe zorg je ervoor - ondanks alle interne factoren – dat alle digitale klantinteracties toch persoonlijk zijn en frictieloos verlopen?


Cruciaal voor een optimale klantbeleving
De klantinteractielaag
WAT IS EEN KLANTINTERACTIELAAG?

De klantinteractielaag is een manier om alle interacties tussen klanten en medewerkers beter te organiseren, inclusief de daarvoor benodigde systemen en processen. Het is geen tastbaar product dat wij leveren. Het is een manier van werken waarbij onze specialisten je kunnen helpen met het verbinden van de systemen en afdelingen binnen de organisatie.

Je kunt de klantinteractielaag zien als een luchtverkeersleider die meerdere vluchten (of meerdere vliegtuigen in de lucht) tegelijk moet begeleiden. Alle klantinteracties moeten in goede banen worden geleid.


4.

Klanten
voor het leven

Een e-mailadres wijziging door een klant lijkt een eenvoudige aanpassing, maar aan de achterkant beginnen allerlei motoren te draaien. De IT-afdeling wil de data veilig opslaan, de marketingafdeling wil de data gebruiken om real-time een geautomatiseerde, maar toch gepersonaliseerde reactie terug te geven en de klantenservice wil altijd beschikken over de meest actuele gegevens. Iedere afdeling heeft eigen doeleinden en daardoor ontstaat er versplintering.


Grotere organisaties bestaan uit meerdere afdelingen en maken gebruik van veel systemen en processen. Daar is niks mis mee, zolang je er als organisatie regie over voert en onderlinge integraties realiseert. Systemen moeten medewerkers en klanten ondersteunen. Niet andersom. Om de regie terug te krijgen of te behouden kun je een klantinteractielaag aan je organisatie toevoegen.De klantinteractielaag brengt alle systemen en processen bij elkaar die invloed hebben op de interactie met je klant. Zo kun je real-time relevante ervaringen bieden aan je klant, worden je bedrijfsprocessen efficiënter, verlaag je je kosten en krijg je grip op jouw klantinteractie.
Snellere processen, pro-actieve communicatie, tevreden medewerkers en loyale klanten

Een customer engagement hub met centraal ownership, regie en inzicht in klantinteracties

1 & 2

DE KLANTINTERACTIELAAg

OORZAKEN BIJ BEDRIJVEN

Onvoldoende afstemming tussen
Business, IT en Data

HERKENBARE UITDAGINGEN IN KLANTINTERActie

Ontevreden klanten door lange wachttijden, niet-gepersonaliseerde informatie en teveel handmatige handelingen.

VOOR MARKETING 
& INNOVATIE
hogere conversie en beter engagement door meer personalisatie in klantinteractie.

VOOR BUSINESS
snellere doorlooptijden en frictieloze klantreizen

VOOR IT
lagere kosten door end-to-end digitale processen

3.

Heb je vragen over de klantinteractielaag of wil je weten hoe je binnen jouw organisatie de klantinteractielaag ingericht krijgt?
Zoek dan de interactie op voor een virtuele koffie:

Philippe Van Nieuwenborgh
Manager Business Development, Consultancy en IT

 Mobiel:  +31 06 346 58 509


Sommige functionaliteiten binnen de klantinteractielaag zijn onmisbaar wanneer je de interactie met jouw klant digitaal en persoonlijk wilt maken. Hieronder noem ik de competentiegebieden die je binnen de klantinteractielaag in de vorm van een customer engagement hub met elkaar kunt verbinden:

  • Data kwaliteit, integratie & transformatie
  • Omnichannel interactie (design & delivery)
  • Workflow, automation & orchestratie
  • Digital identity services
  • Archivering & presentatie
Op deze competentiegebieden hebben wij sinds de jaren ’90 expertise opgebouwd. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en toepassen, zodat we organisaties optimaal kunnen adviseren over customer experience management en de implementatie daarvan. Op deze manier werken wij samen met onze opdrachtgevers aan duurzame klantrelaties.

5 COMPETENTIEGEBIEDEN 
BINNEN DE KLANTINTERACTIELAAG